ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΜΙΛΙΩΝ

Στό πλαίσιο τοῦ ἐτήσιου κύκλου ὁμιλιῶν πού τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση ἔχει προγραμματιστεῖ γιά τήν ἄνοιξη τοῦ 2020 ἐκδήλωση μέ θέμα:
«Ή φιλοσοφική προσέγγιση τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας ἀπό τόν Χρῆστο Μαλεβίτση»

Εἰσηγητές θά εἶναι οἱ:

Σπύρος Κουτρούλης
Μιχάλης Μελετίου
Χριστίνα Παπαγγελῆ

Ὁ ἀκριβής τόπος καί χρόνος τῆς ἐκδηλώσεως θά γνωστοποιηθεῖ μέ νεώτερη ἀνακοίνωση.