ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΜΙΛΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ, λόγω τῆς πανδημίας, ἡ εκδήλωση πού εἶχε προγραμματιστεῖ γιά τήν ἄνοιξη τοῦ 2020 στό πλαίσιο τοῦ ἐτήσιου κύκλου ὁμιλιῶν - μέ θέμα «Ἡ φιλοσοφική προσέγγιση τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας ἀπό τόν Χρῆστο Μαλεβίτση» καί εἰσηγητές τούς Σπύρο Κουτρούλη, Μιχάλη Μελετίου, Μαρία Σπυροπούλου καί Χριστίνα Παπαγγελῆ.