ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ:

Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, Παιδεία καί Ἐκπαίδευση στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, ἐκδ. Δρόμων, Ἀθήνα 2020.

Στό πλαίσιο δράσεων καί κύκλου ὁμιλιῶν τοῦ Συνδέσμου καί σέ συνεργασία μέ τόν ΟΚΑΠΑ - Ὀργανισμό Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης προστασίας Πολιτισμοῦ καί Περιβάλλοντος τοῦ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικοῦ πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μέ τό παραπάνω θέμα στίς 2 Ἀπριλίου 2019 στό Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Ἵδρυμα τοῦ Νέου Ψυχικοῦ (βλ. Σ.Φ.Χ.Μ. > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ).
«Στό τέλος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος καί στό τέλος τῆς δεύτερης χιλιετίας μετά τόν Χριστό καλούμαστε γιά μιά ριζική συνειδητοποίηση τοῦ ὑπάρχειν στόν κόσμο. Ἀλλιῶς ὁ ἀσταμάτητος τροχός τοῦ χρόνου μᾶς ὁδηγεῖ πρός τή βέβαιη ἀπώλεια. Σέ αὐτή τή χρονική ἀκρώρεια ἡ εὐθύνη τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι τρομακτική. Καί πρέπει τούτη νά τό ἀντιληφθεῖ. Διότι ὁ χρόνος ἐστένεψε πολύ. Καί ἡ ἔκβαση θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τήν παιδεία τοῦ ἀνθρώπου».
Χρῆστος Μαλεβίτσης, Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Περιεχόμενα:
Ἀντί Προλόγου
1. Σπύρος Ἀ. Γεωργίου, Ἡ φιλοσοφία τῆς Παιδείας στή σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
2. Ἀνδρέας Γρ. Κανδαράκης, Ὁ πυρηνικός δεσμός δασκάλου-μαθητῆ
3. Κωνσταντῖνος Ἰ. Βαμβακᾶς, Ἡ καθοριστική σημασία τῆς κριτικῆς σκέψης σέ κρίσιμους καιρούς