ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σπύρου Ἀ. Γεωργίου, Πτυχές φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ στόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, σειρά: Δοκίμιο, Ἀθήνα 2021.

Τά δοκίμια τοῦ Σπύρου Ἀ. Γεωργίου, πού περιλαμβάνονται σέ τοῦτο τό σπονδυλωτά ἀρθρωμένο βιβλίο, ἀφοροῦν σέ πτυχές τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση και πραγματεύονται θέματα ὅπως ἡ δόξα τοῦ πνεύματος, ἡ μετα-ἱστορία, τό ἐθνικῶς ζῆν, ἡ ἐλευθερία, ἡ παράδοση, ἡ πολιτική παιδεία καί τό δοκίμιο ὡς εἶδος ἔντεχνου λόγου.

Περιεχόμενα:

Πρόλογος
Α΄ Ἡ «ἄρρητος δόξα τοῦ πνεύματος» στόν Χρῆστο Μαλεβίτση
Β΄ Ἡ παράδοση στόν Χρῆστο Μαλεβίτση
Γ΄ Ἡ μετα-ἱστορία στή σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
Δ΄ Σημάνσεις Πολιτικῆς Παιδείας στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
Ε΄ Φιλοσοφική προσέγγιση τοῦ δοκιμίου ἀπό τόν Χρῆστο Μαλεβίτση
Στ΄ Ἡ ἐλευθερία ὡς ὑπαρξιακή συνθήκη: προσέγγιση μέ γνώμονα κείμενα τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση γιά τήν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου
Ζ΄ Ἡ «ἀλήθεια τοῦ ἐθνικῶς ζῆν» σύμφωνα μέ τόν Χρῆστο Μαλεβίτση
Βιογραφικό σημείωμα τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube