2019: Κ. Βάσση, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κωνσταντίνου Βάσση: Ἡ γλῶσσα τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, Δεκαοκτώ μαρτυρίες (μελέτη), Κεφ. 11: Ἡ γλῶσσα τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση (σσ. 59-63), ἐκδ. Ἡρόδοτος, Ἀθήνα, 2019.