Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ὑπῆρξε συγγραφέας, διανοητής καί δοκιμιογράφος μέ ἐκτενές καί πολύπλευρο ἔργο. Καλλιέργησε τό φιλοσοφικό δοκίμιο μέ κείμενα πνευματικῆς ἀνησυχίας καί σύγχρονου προβληματισμοῦ πού ἀποτελοῦν τομές στή συνείδηση τῆς ἐποχῆς μας. Σεμνή παρουσία στά ἑλληνικά γράμματα, μέ εὐρεία φιλοσοφική καί λογοτεχνική κατάρτιση ἐκφράζει τήν ἀγωνία του γιά τό μυστήριο, τήν τραγικότητα καί τήν ἔσχατη μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου. Τά δοκίμιά του ἀναδεικνύουν τήν ἀρτιότητα τῆς ἑλληνικής γλώσσας καί χαρακτηρίζονται ἀπό μεστότητα λόγου, ἐκφραστική δύναμη καί λυρισμό. Ἐξίσου σημαντικό εἶναι τό μεταφραστικό ἔργο του πού ἔχει ἐμπλουτίσει τήν ἑλληνική παιδεία μέ ἀξιόλογα κείμενα ξένων στοχαστῶν τοῦ σύγχρονου φιλοσοφικοῦ λογισμοῦ.

Ὅταν ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης ἔφυγε ἀπό τή ζωή καί καθώς τά περισσότερα βιβλία του εἶχαν ἐξαντληθεῖ, μιά ὁμάδα ἀτόμων πού εἶχαν συνδεθεῖ μαζί του σέ κοινές πνευματικές ἀναζητήσεις ἵδρυσε τόν ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ (Σ.Φ.Χ.Μ.), μέ σκοπό τή διάσωση καί εὐρύτερη διάδοση τοῦ ἔργου τοῦ συγγραφέα.

 


 

 

 

ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23