Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ὑπῆρξε συγγραφέας, διανοητής καί δοκιμιογράφος μέ ἐκτενές καί πολύπλευρο ἔργο. Καλλιέργησε τό φιλοσοφικό δοκίμιο μέ κείμενα πνευματικῆς ἀνησυχίας καί σύγχρονου προβληματισμοῦ πού ἀποτελοῦν τομές στή συνείδηση τῆς ἐποχῆς μας. Σεμνή παρουσία στά ἑλληνικά γράμματα, μέ εὐρεία φιλοσοφική καί λογοτεχνική κατάρτιση ἐκφράζει τήν ἀγωνία του γιά τό μυστήριο, τήν τραγικότητα καί τήν ἔσχατη μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου. Τά δοκίμιά του ἀναδεικνύουν τήν ἀρτιότητα τῆς ἑλληνικής γλώσσας καί χαρακτηρίζονται ἀπό μεστότητα λόγου, ἐκφραστική δύναμη καί λυρισμό. Ἐξίσου σημαντικό εἶναι τό μεταφραστικό ἔργο του πού ἔχει ἐμπλουτίσει τήν ἑλληνική παιδεία μέ ἀξιόλογα κείμενα ξένων στοχαστῶν τοῦ σύγχρονου φιλοσοφικοῦ λογισμοῦ.

Ὅταν ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης ἔφυγε ἀπό τή ζωή καί καθώς τά περισσότερα βιβλία του εἶχαν ἐξαντληθεῖ, μιά ὁμάδα ἀτόμων πού εἶχαν συνδεθεῖ μαζί του σέ κοινές πνευματικές ἀναζητήσεις ἵδρυσε τόν ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ (Σ.Φ.Χ.Μ.), μέ σκοπό τή διάσωση καί εὐρύτερη διάδοση τοῦ ἔργου τοῦ συγγραφέα.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στό πλαίσιο τοῦ ΚΥΚΛΟΥ ΟΜΙΛΙΩΝ μέ θέμα "Μνήμη Χρήστου Μαλεβίτση" ὀργανώνεται, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Φιλοθέης-Ψυχικοῦ, ἐκδήλωση μέ θέμα "Παιδεία καί Ἐκπαίδευση στό στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση", πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη 2 Ἀπριλίου 2019 στό Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Ἵδρυμα στό Ν. Ψυχικό. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι εἰσηγητές καλοῦνται νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ τόν Σύνδεσμο μέχρι τίς 10 Φεβρουαρίου 2019, γιά νά δηλώσουν συμμετοχή, γνωστοποιῶντας τόν τίτλο τῆς ὁμιλίας τους.

 


Ὁ Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση ἐκφράζει τά εἰλικρινῆ του συλληπητήρια γιά τήν πρόσφατη ἐκδημία τοῦ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΚΑΡΓΑΚΟΥ, ἱστορικοῦ, φιλολόγου καί συγγραφέα. Ὁ Σαράντος Καργάκος ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά ἱδρυτικα μέλη τοῦ Συνδέσμου. 

 

 

ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23