ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΤΣΑΞΗΣ

Μέ βαθύτατη θλίψη ἀνακοινώνουμε τήν ἀπώλεια τοῦ ἱδρυτικοῦ μέλους καί ἐπί σειράν ἐτῶν προέδρου τοῦ Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση Βασιλείου Βιτσαξῆ.

 

 

 

Ὁ Βασίλειος Γ. Βιτσαξῆς, πρέσβης ἐ.τ., Δρ. Νομικῆς καί Δρ. ἐ.τ. Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Γραμμάτων τῆς Μόσχας, διπλωμάτης, συγγραφέας καί ποιητής, γεννήθηκε στήν Ἀθήνα. Ἐκπροσώπησε τήν Ἑλλάδα στά Ἡνωμένα Ἔθνη, στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί σέ διάφορες Εὐρωπαϊκές, Ἀσιατικές καί Λατινο-Αμερικανικές χῶρες. Ἔργα του, λογοτεχνικά καί φιλοσοφικά, ἔχουν ἐκδοθεῖ σέ 14 Εὐρωπαϊκές καί Ἀσιατικές γλῶσσες καί ἔχουν βραβευθεῖ ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί ἀπό τήν Ἀκαδημία τῆς Γαλλίας.

Ὁ Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, τιμώντας τή μνήμη τοῦ ἐκλιπόντος, ἐξέδωσε τό παρακάτω ψήφισμα, πού δημοσιεύθηκε στην ἐφημερίδα «Ἡ Καθημερινή» τῆς 10ης Φεβρουαρίου 2022.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube