Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΥ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (1927-1997) καλλιεργεῖ τό φιλοσοφικό δοκίμιο ξεκινώντας ἀπό ἕνα προσωπικό πυρῆνα ἐμβιώσεως τῆς ἐγκοσμιότητας καί τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου, ὁ ὁποῖος ἐκφράζεται ὡς ἀπορία καί ταυτοχρόνως ὡς πόρος. Ἡ ἀπορία τόν ὁδηγεῖ στή διασκεπτική ἐπεξεργασία τῶν δρωμένων στήν κοσμική σκηνή καί στή δραματική συναίσθηση τῆς ἔλλειψης πόρου, δηλαδή περάσματος, διεξόδου. Ἡ ἐμβίωση αὐτῆς τῆς ἔλλειψης ἐντείνει τήν ἐγρήγορσή του καί τόν ὁδηγεῖ πρός μία ποιητικο-θρησκευτική ὑπέρβαση τῆς ἐγκοσμιότητας. Ὁ συγγραφέας εἰσάγει στόν ἑλληνικό δοκιμιακό λόγο τή μέριμνα τοῦ ἐσχάτου καί τήν ἐπίγνωση τῶν ὁρίων. Ἀποβλέπει πρός τή συνολική σύλληψη τῶν ἱστορικῶς δρωμένων, προκειμένου νά διασωθεῖ ὅ,τι μαρτυρεῖται γνησίως ἀπό τό παρελθόν καί νά ἐπιβεβαιωθεῖ ὅ,τι ὑπόσχεται τήν αὐθεντική ἐπιβίωση στό μέλλον. Ἐπιδιώκει τή συνειδητοποίηση τῆς κρισιμότητας τῆς παρούσας ἱστορικής ὥρας. Γνωρίζει, ὅμως, πώς γιά τήν οὐσιαστική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου, τό παρόν εἶναι πάντοτε κρίσιμο, ἐπειδή πάντοτε τελεῖ ὑπό κρίσιν. Ἄν εἶναι νά ὑποδηλώσωμε τἠν ἀφετηριακή του ἐμβἰωση, θά λέγαμε πώς γιά τόν συγγραφέα τό γεγονός τοῦ ὑπάρχειν στόν κόσμο εἶναι τό πιό θαυμαστό καί τό πιό μυστηριακό καί τό πιό κρίσιμο συμβάν πού μποροῦμε νά ζήσωμε ἤ νά σκεφτοῦμε. Ἀπό αὐτή τή σταυρική ἐμβίωση ἐκπηγάζει ὁ στοχασμός του του καί ἐκπτύσσεται ὁ λόγος του.

(Κείμενο ἀπό τό ἐσώφυλλο τῶν Ἁπάντων τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση ἀπό τίς Ἐκδόσεις Ἁρμός)

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

2021: Σπύρου Ἀ. Γεωργίου, ΠΤΥΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σπύρου Ἀ. Γεωργίου, Πτυχές φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ στόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, σειρά: Δοκίμιο, Ἀθήνα 2021.

2020: Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, Παιδεία καί Ἐκπαίδευση στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, ἐκδ. Δρόμων, Ἀθήνα 2020.

2019: Σπ. Ἀ. Γεωργίου, ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σπ. Ἀ. Γεωργίου, Ὄψεις τοῦ Νέου ἑλληνισμοῦ στόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Ἐκδόσεις Ντουντούμη, Ἀθήνα 2019.

2018: Σπ. Ἀ. Γεωργίου, 6+1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σπ. Ἀ. Γεωργίου, 6+1 Προσεγγίσεις στόν Στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, Ἐκδόσεις Ντουντούμη, 2018. 

2018: Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, ΠΕΝΤΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβιτση, Πέντε Εἰσηγήσεις γιά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Ἐκδόσεις Δρόμων, Ἀθήνα 2018.

2016: Σ. Γουνελᾶ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σ. Γουνελᾶ, Κριτική Σπουδή στό Ἔργο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, Δοκίμιο, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 2016.

2007: Δ. Ἀγγελῆ, Στ. Γιαγκάζογλου, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Δ. Ἀγγελῆ, Στ. Γιαγκάζογλου, Γιά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Ἐκδόσεις ΠαραΚείμενα, Εὐθύνη, Ἀθήνα 2007.

1999: Μ. Μπέγζου, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Μ. Μπέγζου, Χρῆστος Μαλεβίτσης - Ἡ Ζωή καί τό Ἔργο του, Ἐκδόσεις Ἑλληνικά Γράμματα, Ἀθήνα 1999.

1998: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Καταθέσεις γιά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση, τόν Φωτιστή τοῦ Ἀνθρώπου, Ἀφιερωματικός τόμος, ἐπιμέλεια Κ. Τσιρόπουλου, Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, Τετράδια Εὐθύνης, Ἀθήνα 1998

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube