1998: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Καταθέσεις γιά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση, τόν Φωτιστή τοῦ Ἀνθρώπου, Ἀφιερωματικός τόμος, ἐπιμέλεια Κ. Τσιρόπουλου, Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, Τετράδια Εὐθύνης, Ἀθήνα 1998

18 συγγραφεῖς μιλοῦν γιά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση.