1999: Μ. Μπέγζου, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Μ. Μπέγζου, Χρῆστος Μαλεβίτσης - Ἡ Ζωή καί τό Ἔργο του, Ἐκδόσεις Ἑλληνικά Γράμματα, Ἀθήνα 1999.

 Πρόλογος
Ι. Μεταφυσική καί Μεταφραστική στόν Χρῆστο Μαλεβίτση
ΙΙ. Ὀντολογία καί Ἐσχατολογία στόν Χρῆστο Μαλεβίτση
ΙΙΙ. Ἐσχατολογία καί Ὀντολογία στήν Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας
Ἐπίμετρο: Χρονολόγιο Χρήστου Μαλεβίτση
Παράρτημα: Ἐργογραφία Χρήστου Μαλεβίτση, Ἐργογραφία Π. Μπέγζου

Περιλαμβάνονται φωτογραφίες καί ἐπιστολή τοῦ Karl Jaspers πρός τόν Χρῆστο Μαλεβίτση.