ΒΙΒΛΙΑ

2018: Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, ΠΕΝΤΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβιτση, Πέντε Εἰσηγήσεις γιά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Ἐκδόσεις Δρόμων, Ἀθήνα 2018.

Τό βιβλίο περιλαμβάνει πέντε εἰσηγήσεις διαφορετικῆς θεματολογίας πού ἀκούστηκαν στήν ἡμερίδα τῆς 29ης Ἀπριλιου 2017, πού διοργανώθηκε στή μνήμη τοῦ συγγραφέα γιά τά εἴκοσι χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρίας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν.
(Γιά τήν ἡμερίδα βλ. Σ.Φ.Χ.Μ. > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ)

Ἑλληνική καί ξένη σκέψη, τεχνολογία καί ἱστορία, παιδεία καί παράδοση, ὕπαρξη καί εἶναι, ἀποτελοῦν τούς βασικούς ἄξονες στόν στοχασμό τοῦ δοκιμιογράφου Χρήστου Μαλεβίτση, ὅπως παρουσιάζονται στό ἀφιερωματικό αὐτό τεῦχος.
Στό μεταίχμιο τῆς μεταβολῆς τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου, ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης θεωρεῖ ὅτι βρισκόμαστε σέ μία ἐπαρχιακή κοινωνία, στό παγκόσμιο χωριό, πού πολιορκεῖται ἀπό τό μηδέν τοῦ καταναλωτικοῦ συρφετοῦ καί τῆς ἀδιάκοπης εὐφορίας, δίχως καμία ὑπερβατική ἀναφορά. «Ἡ πνευματική ἀνάταση ὀνομάστηκε πολιτισμός ἀπό τόν τόπο τῆς γεννήσεώς της, τήν πόλη. Τώρα πού δέν ὑπάρχει πλέον πόλις δέν ἔχουμε καί πολιτισμό. Τώρα ὑπάρχει μόνον ἡ ἐπαρχία. Καί ἔχουμε ἐπαρχιωτισμό. Καί μάλιστα οἰκουμενικό».
(Ἀπό τήν εἰσήγηση τοῦ Σ. Γιαγκάζογλου: Τεχνολογία καί ἱστορία. Ἡ κρίση τῆς νεωτερικότητας στήν σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση)

Περιεχόμενα:
Ἀντί προλόγου
1. Σταύρου Γιαγκάζογλου: Τεχνολογία καί ἱστορία. Ἡ κρίση τῆς νεωτερικότητας στήν σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
2. Κωνσταντίνου Βάσση: Ἡ ταυτότης τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
3. Σωτήρη Γουνελᾶ: Παιδεία καί παράδοση στόν Χρῆστο Μαλεβίτση
4. Δημήτρη Κοσμόπουλου: Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης γιά τήν παράδοση τοῦ Δημοτικοῦ Τραγουδιοῦ
5. Νίκου Μακρῆ: Ἀλήθεια καί ἐκμύθευση στό στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση: τό Εἶναι τοῦ Ὑπάρχειν

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube