1998: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Καταθέσεις γιά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση, τόν Φωτιστή τοῦ Ἀνθρώπου, Ἀφιερωματικός τόμος, ἐπιμέλεια Κ. Τσιρόπουλου, Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, Τετράδια Εὐθύνης, Ἀθήνα 1998