ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

17-5-22: ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Στό πλαίσιο τοῦ κύκλου ὁμιλιῶν στή μνήμη τοῦ συγγραφέα, εἰκοσιπέντε χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του, ὁ Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση σέ συνεργασία μέ τήν Ἐθνική Ἑταιρεία τῶν Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν πραγματοποίησε ἐκδήλωση μέ θέμα: «Πνευματικές ἐπιδράσεις καί συγγένειες στό ἔργο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση». 

Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στο Σπίτι τῆς Κύπρου στήν Ἀθήνα, στό κτήριο τῆς Πρεσβείας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τήν Τρίτη, 17 Μαΐου 2022. Χαιρετισμό ἀπηύθυναν οἱ: Τάκης Βοΐλας, Μορφωτικός Λειτουργός τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας, Ἑλένη Κεκροπούλου, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας τῶν Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν καί ἡ Δέσποινα Βουλιουρῆ, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση.

Ὁμιλητές:
Νίκος Μακρῆς: «Ὑπαρξιακή Φιλοσοφία καί Χρῆστος Μαλεβίτσης»
Λέων Μπρανγκ: «Χρῆστος Μαλεβίτσης, Νικολάι Μπερντιάεφ: ὁμοιότητες στόν θεολογικό καί φιλοσοφικό στοχασμό τους»
Σπύρος Ἀ. Γεωργίου: «Χρῆστος Μαλεβίτσης, Κυριάκος Πλησῆς, Ἄγγελος Σικελιανός: σχόλια σέ ἐκλεκτικές συγγένειες».
Ἀνάγνωση κειμένων: Ἑλένη Παπαδουλῆ.
Συντονιστής: Μιχάλης Ἀ. Μελετίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίς εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ

Οἱ εἰσηγήσεις τῆς ἐκδηλώσεως ἐκδόθηκαν ἀπό τόν Σ.Φ.Χ.Μ. σέ μορφή βιβλίου μέ τόν ὁμώνυμο τίτλο (βλ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ > ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ > ΒΙΒΛΙΑ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube