20-4-2016: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΓΟΥΝΕΛΑ “Κριτική Σπουδή στό Ἔργο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση”

Τήν Τετάρτη 20-4-2016 πραγματοποιήθηκε στό βιβλιοπωλεῖο τῶν ἐκδόσεων "ΑΡΜΟΣ" ἡ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Σωτήρη Γουνελᾶ: "Κριτική Σπουδή στό Ἔργο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση". Μίλησαν οἱ:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ"

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

 

Ὁλόκληρη τήν ἐκδήλωση μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ: