29-4-2017: ΗΜΕΡΙΔΑ γιά τά 20 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση

Tό Σάββατο 29 Ἀπριλίου 2017 και ὥρα 10.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε στήν Ἀθήνα, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν (Γενναδίου 8 καί Ἀκαδημίας) ἡμερίδα

γιά νά τιμήσει τή μνήμη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, εἴκοσι χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του.

Ὁμιλητές ἦταν οἱ:  Κ. Βάσσης,  Σ. Γιαγκάζογλου,  Σ. Γουνελᾶς,  Δ. Κοσμόπουλος καί  Ν. Μακρῆς οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν τά ἑξῆς θέματα:

Κ. Βάσσης: Ἡ ταυτότης τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση - Ἑλληνική και ξένη σκέψη
Σ. Γουνελᾶς: Παιδεία καί παράδοση στόν Χρῆστο Μαλεβίτση
Δ. Κοσμόπουλος: Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης γιά τήν παράδοση τοῦ Δημοτικοῦ Τραγουδιοῦ
Σ. Γιαγκάζογλου: Τεχνολογία καί Ἱστορία - Ἡ κρίση τῆς νεωτερικότητας στή σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
Ν. Μακρῆς:Ὕπαρξη καί Εἶναι στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση

Συντονιστής ἦταν ὁ Γ. Βιδάλης.

Ὁλόκληρη τήν ἐκδήλωση μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ:

 

Οἱ ὁμιλίες τῆς ἡμερίδας κυκλοφοροῦν σέ μικρό βιβλίο τῶν ἐκδόσεων "Δρόμων" μέ τίτλο "Πέντε εἰσηγήσεις γιά τόν ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ" (Βλ.  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ > ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ)