21-12-2017: ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁμιλία τῆς Ἄννας Μαρκοπούλου, στό πλαίσιο τοῦ σεμιναριακοῦ κύκλου φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ τοῦ καθηγητῆ Κώστα Μπέη.

Τήν Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017, στίς 19:00, πραγματοποιήθηκε ὁμιλία τῆς Δρος Ἄννας Μαρκοπούλου, στό πλαίσιο τοῦ σεμιναριακοῦ κύκλου φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ τοῦ καθηγητῆ Κώστα Μπέη μέ τίτλο: «Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης καί ἡ ἐπικαιρότητα τῆς φιλοσοφίας του».

Περίληψη τῆς ὁμιλίας μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ

Τήν βιντεοσκοπημένη ὁμιλία μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε  ἐδῶ::

Ἡ ὁμιλία ἐπαναλήφθηκε στή Λευκωσία, στίς 16 Ἀπριλίου 2018, σέ ἐκδήλωση πού ὀργανώθηκε ἀπό τήν Ἐθνική Ἑταιρεία Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν Κύπρου καί τήν Φιλοσοφική Ἑταιρεία Κύπρου.