11-2-2019: ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

Στό πλαίσιο τῆς κοπῆς τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας ὁ Δῆμος Φιλοθέης-Ψυχικοῦ, τίμησε τόν Σύνδεσμο Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση μέ τήν ἀπονομή τιμητικῆς πλακέττας.

Στό πλαίσιο τῆς κοπῆς τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικοῦ, ὅπου τά τελευταῖα χρόνια τιμῶνται δημότες,

κάτοικοι καί φορεῖς πού ξεχώρισαν γιά τό ἦθος, τό ἔργο καί τίς πράξεις τους, τήν 11η Φεβρουαρίου 2019 τιμήθηκε, μεταξύ ἄλλων, ὁ Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση γιά τή συμβολή του στή διατήρηση τοῦ ἐπιστημονικοῦ καί φιλοσοφικοῦ ἔργου τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ πού τιμᾶ τόν τόπο μας.

Η Πρόεδρος τοῦ Ο.Κ.Α.Π.Α. (Ὀργανισμοῦ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ) κα Νέλλη Λάβδα παρουσίασε τή βιογραφία, τό ἔργο τοῦ συγγραφέα καθώς καί τούς στόχους τοῦ μή κερδοσκοπικοῦ Σωματείου Σ.Φ.Χ.Μ. Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικοῦ κ. Παντελῆς Ξυριδάκης ἀπένειμε στόν Σύνδεσμο τιμητική πλακέτα.