ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

24-9-21: ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ: «Ἡ φιλοσοφική προσέγγιση τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας ἀπό τόν Χρῆστο Μαλεβίτση»

Στό πλαίσιο τῶν κύκλων ὁμιλιῶν στή μνήμη τοῦ συγγραφέα, ὁ Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση πραγματοποίησε στό Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Ἵδρυμα Νέου Ψυχικοῦ, σέ συνεργασία μέ τόν Ο.Κ.Α.Π.Α. τοῦ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικοῦ, ἐκδήλωση μέ θέμα «Ἡ φιλοσοφική προσέγγιση τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας ἀπό τόν Χρῆστο Μαλεβίτση» καί εἰσηγητές τούς: Μαρία Σπυροπούλου-Θεοδωρίδου, Σπύρο Κουτρούλη, Μιχάλη Μελετίου, Χριστίνα Παπαγγελῆ. Συντονιστής ἧταν ὁ Σπύρος Ἀ. Γεωργίου.

Ἀναπτύχθηκαν τά ἑξῆς θέματα:
Μαρία Σπυροπούλου-Θεοδωρίδου: «Χρῆστος Μαλεβίτσης. Βλέμμα στοχαστικό στόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη».
Ἑλένη Παπαδουλῆ: Ἀπαγγελία κειμένων.
Σπύρος Κουτρούλης: «Χρῆστος Μαλεβίτσης: Σεφέρης καί Χάϊντεγκερ».
Μιχάλης Ἀ. Μελετίου: «Ἡ φιλοσοφική διάσταση τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ μέ ἀφετηρία τόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση».
Χριστίνα Παπαγγελῆ: «Τό μυστικό στοιχεῖο στήν ποίηση τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, κατά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεῖτε παρακάτω νά δεῖτε ἕνα βίντεο μέ ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα ἀπό τίς εἰσηγήσεις:

 

 

Οἱ εἰσηγήσεις τῆς ἐκδηλώσεως ἐκδόθηκαν ἀπό τόν Σ.Φ.Χ.Μ. σέ μορφή βιβλίου μέ τό ὁμώνυμο τίτλο (βλ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ > ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ > ΒΙΒΛΙΑ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube