ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1-3-2000: ΜΝΗΜΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τήν 1η Μαρτίου τοῦ 2000, τιμήθηκε ἀπό τόν Δῆμο Φιλοθέης, στήν κατάμεστη αἴθουσά του, ἡ μνήμη τοῦ φιλοσόφου διανοητῆ Χρήστου Μαλεβίτση, ἀκριβῶς τρία χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του (1-3-1997).

Στήν ἐκδήλωση, πού ἄρχισε μέ σύντομη εἰσήγηση τῆς Δημάρχου κ. Ἑλένης Παναγιωτοπούλου, συμμετεῖχαν ὡς ὁμιλητές ὁ Μάριος Μπέγζος, ἀναπληρωτής καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας τῆς Θρησκείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Σαράντος Καργάκος, φιλόλογος-συγγραφέας, ὁ Κώστας Τσιρόπουλος, λογοτέχνης, διευθυντής τοῦ περιοδικοῦ «Εὐθύνη», καθώς καί ὁ ἠθοποιός Γιῶργος Σίσκος πού διάβασε κείμενα τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση.

Κατά τόν Μ. Μπέγζο, πού ἀνέπτυξε τό θέμα «Χρῆστος Μαλεβίτσης, ὁ Εὐρωέλληνας φιλόσοφος», ὁ Χ. Μαλεβίτσης κατόρθωσε νά συνδυάσει τό εὐρωπαϊκό στοιχεῖο μέ τό ἑλληνικό, τό δυτικό μέ τό ἀνατολικό καί τό ἀλλότριο μέ τό ἐγχώριο, ἀσκώντας τή μεταφραστική τέχνη ὡς ἀσκητική. Ὁ Σ. Καργάκος, στήν ὁμιλία του μέ θέμα «Τρία χρόνια χωρίς τόν Χρῆστο», τόνισε ὅτι ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης ὑπῆρξε ἄνθρωπος ἁπλός, προσιτός, ἄρτος πνευματικῆς ζωῆς προσφερόμενος ἀτελῶς. Μιά ἄγρυπνη καί παλαίουσα συνείδηση, πού ἀφιερώθηκε στό νά ἀφυπνίσει ἄλλες συνειδήσεις. Ὁ Κ. Τσιρόπουλος, παρουσιάζοντας τό θέμα «Ὁ Μαλεβίτσης συνομιλεῖ μέ τόν ἄνθρωπο γιά τόν ἄνθρωπο», ἀποκάλεσε τόν συγγραφέα «κοσμικό ξωμάχο», πού μέσα ἀπό τή διαύγεια τοῦ γραπτοῦ του λόγου, ἀγωνίζεται νά πραγματώσει τόν ἐξευγενισμό τοῦ ἀτόμου. Κατά τόν εἰσηγητή, ἡ δραματική σύνομιλία τοῦ Μαλεβίτση μέ τόν ἄνθρωπο γιά τόν ἄνθρωπο, εἶναι τελικά μιά συνομιλία περί φωτός πνευματικοῦ, μιά διάσταση πού διαπνέει τά περισσότερα ἔργα του.

Τό τελευταῖο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως ἔκλεισε σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα, μέ τή φωνή τοῦ ἴδιου τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση. Ἀφορμή ἔδωσε ἡ πρόσφατη κυκλοφορία τοῦ βιβλίου «Τό δημοτικό τραγούδι ως περιεχόμενο τῆς συνειδήσεως τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ» (ἐκδόσεις Ἀναλόγιο-Εὐθύνη), μέ ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες τοῦ συγγραφέα στό ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν, τό 1985, καί τοῦ ἀκουστικοῦ ψηφιακοῦ δίσκου (CD), μέ τόν ἴδιο τίτλο, μέ ἐπιλεγμένα ἠχητικά ἀποσπάσματα ἀπό αὐτές τίς ὁμιλίες. Πρόκειται γιά μιά πρώτη προσπάθεια νά διασωθεῖ ἡ αὐθεντικότητα, ἡ ἀμεσότητα καί τό πάθος τοῦ ζωντανοῦ προφορικοῦ του λόγου. Προσεγγίζοντας τό θέμα μέ τόν διεισδυτικό του φιλοσοφικό στοχασμό, ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης, στό ἀπόσπασμα πού ἀκούστηκε, ἐπισημαίνει ὅτι: «τό δημοτικό τραγούδι ἐκφράζει μιά ἀντίληψη ζωῆς, μιά ἀντίληψη βάθους περί τοῦ προσώπου τοῦ ἀνθρώπου, πού φέρνει μέσα του τήν εἰκόνα τῆς αἰωνιότητας ὡς πρόσωπο ἀναντικατάστατο, ὡς πρόσωπο μοναδικό, ὡς πρόσωπο ἀνεπανάληπτο πού ἀξιώνει καλύτερη τύχη ἀπό αὐτή πού τοῦ ἐπιφυλάσσουν οἱ φυσικοί νόμοι, δηλαδή τή φθορά».

Ἠχητικά ἀποσπάσματα ἀπό τήν παραπάνω ἐκδήλωση, μέ τούς λόγους τῶν τριῶν ὁμιλητῶν, μπορεῖτε νά ἀκούσετε ἐδῶ:

 

Ἠχητικά ἀποσπάσματα άπό τό CD «Τό δημοτικό τραγούδι ως περιεχόμενο τῆς συνειδήσεως τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ» μπορεῖτε νά ἀκούσετε στήν σελίδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ > ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ.

 

Ἐπιλογή σχετικῆς ἀρθρογραφίας:

 

Μ. Μπέγζου, «Χρῆστος Μαλεβίτσης: ὁ Εὐρωέλληνας φιλόσοφος» (Εἰσήγηση σέ ἐκδήλωση τοῦ Δήμου Φιλοθέης τήν 1η Μαρτίου 2000 γιά τή συμπλήρωση τριετίας ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση), Μηνολόγιο, Νέα Ἑστία, τ. 1721, Μάρτιος 2000.

Σ. Καργάκου, «Τρία χρόνια χωρίς τόν Χρῆστο. Μνήμη Χρήστου Μαλεβίτση», (ὁμιλία ἀπό τό φιλολογικό μνημόσυνο πού ἔγινε γία τόν Χρῆστο Μαλεβίτση τήν 1η Μαρτίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Φιλοθέης), Ἐφ. Ἐλεύθερος Τύπος, 12-3-2000.

Μ. Λαμπαδαρίου-Πόθου, «Χρήστου Μαλεβίτση, Τό δημοτικό τραγούδι ὡς περιεχόμενο τἠς συνειδήσεως τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ», Ἐφ. τό Βῆμα, Παράδοση, 10-3-2000.

Δ. Παπαγγελῆ-Βουλιουρῆ, «Ἡ Φιλοθέη τίμησε τή μνήμη τοῦ συγγραφέα της Χρήστου Μαλεβίτση», Τά ἐν Δήμω Φιλοθέης, Περιοδική Δημοτική Ἔκδοση, Μάιος 2000, τεῦχος 21.

Γ. Βιδάλη, «Ἄγρυπνη καί παλαίουσα συνείδηση». Ἡ ἐκδήλωση στή μνήμη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, Ἐφ. Ἐλευθεροτυπία, 3-3-2000.

Κ. Παπαγιώργη, «Χρήστου Μαλεβίτση, Τό δημοτικό τραγούδι ὡς περιεχόμενο τῆς συνειδήσεως τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ», περιοδικό Ἀθηνόραμα, τ. 1222, 10-16 Μαρτίου 2000.

Ν. Β. Ἁρμόνη, Μνήμη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, Ἐφ. Καθημερινή, 17-3-2000.

Π. Βρετάκου, Ἐπιστολή πρός τόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Ἐφημερίδα «Ἡ Κουκουβίστα», Σύνδεσμος Καλοσκοπιτῶν Παρνασσίδας «Ἡ Ἁγία Τριάς» τ. 115, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2000.

Μπορεῖτε νά διαβάσετε τήν ἐπιστολή ἐδῶ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube