ΑΠΑΝΤΑ (ΗΛΕΚΤΡ. ΕΚΔΟΣΗ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Ὁ σύμπυκνος δίσκος (CD-ROM) μέ τά Ἅπαντα τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση περιέχει τήν ἠλεκτρονική καταγραφή τῶν δοκιμίων καί μεταφράσεων τοῦ συγγραφέα καί ἀποτελεῖ τό πρῶτο βῆμα γιά τήν πραγματοποίση τοῦ κύριου στόχου τοῦ Σ.Φ.Χ.Μ. δηλαδή τή διαφύλαξη καί εὐρύτερη διάδοση τοῦ ἔργου του. Πρόκειται γιά ψηφιακό δίσκο πού ἀφορᾶ τήν ἐκ νέου καταγραφή τῶν κειμένων, ὅπως ἦταν στήν ἀρχική μορφή τῶν πρώτων ἐκδόσεων, δηλαδή στό πολυτονικό σύστημα. Ἡ ἐργασία ἀνατέθηκε στόν «Θησαυρό τῆς Ἑλληνικής Γλώσσης» τό 2005 καί ὁλοκληρώθηκε μετά ἀπό μία τριετία μέ τήν εὐγενική χορηγία καί ὑποστήριξη τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τοῦ Ἱδρύματος Σταύρου Νιάρχου καί τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Μέ τόν δίσκο αὐτό παρἐχεται ἡ δυνατότητα ἔρευνας στό σύνολο τῶν τριάντα τεσσάρων βιβλίων τοῦ συγγραφέα, ὥστε νά βοηθηθοῦν ἐρευνητές, μελετητές ἤ φοιτητές πού θά θελήσουν νά ἀσχοληθοῦν μέ τό ἔργο του.

 

Για περισσότερα βλ. Σ.Φ.Χ.Μ. > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

21-2-2009: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

 

 

Ὁδηγίες γιά τήν χρήση τοῦ CD μπορεῖτε νά βρεῖτε ἐδῶ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube