ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (CD)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 

Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης, ἐκτός ἀπό συγγραφέας, διανοητής, στοχαστής καί δοκιμιογράφος, ὑπῆρξε χαρισματικός ὁμιλητής καί δάσκαλος. Ὁ προφορικός του λόγος ἦταν βαθυστόχαστος, ἀλλά ἁπλός. Βαρυσήμαντος, ἀλλά ὄχι ἐπιτηδευμένος. Εἶχε τήν ἱκανότητα νά ἐπικοινωνεῖ ἄμεσα μέ τούς ἀκροατές ἤ συνομιλητές του, ἀνοίγοντας νέους ὁρίζοντες καί ὁδηγώντας τους σταδιακά σέ πολυδιάστατους πνευματικούς χώρους καί ὑψηλές κορυφώσεις.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τή διεισδυτική φιλοσοφική ἀνάλυση τοῦ συγγραφέα, τό δημοτικό τραγούδι, ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἑνός πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, πού εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος με τήν ὀργανική ζωή τοῦ τόπου. Ὁ ἐμπνευστής τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ ἀφομοιώνει τό φαινόμενο τοῦ κόσμου καί συλλαμβάνει τήν ἔννοια τῆς ἐγκοσμιότητας, τήν πικρή φύση τῆς ἐμπειρίας τοῦ «ἐν τῷ κόσμῷ ὑπάρχειν». Εἰσχωρεῖ στά βάθη τῆς ὑπάρξεως και ἀποκαλύπτει το θαῦμα τοῦ λαϊκοῦ ἀρχέγονου πολιτισμοῦ, πού ἔχει τη ρίζα του στά ἀρχέτυπα τοῦ ὁμαδικού ὑποσυνειδήτου

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1999 ἐκδόθηκε βιβλίο μέ τίτλο «Τό Δημοτικό Τραγούδι ὡς Περιεχόμενο τῆς Συνειδήσεως τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ» προερχόμενο ἀπό τήν ἀπομαγνητοφώνηση πέντε óμιλιῶν τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση στό «Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν» τό 1985. Ἡ ἐργασία αὐτή ἔγινε ἀπό τούς Γιάννη καί Νανά Βουλιουρῆ, πού συνεργάστηκαν μέ τόν διευθυντή τοῦ περιοδικοῦ Εὐθύνη, Κώστα Τσιρόπουλο, γιά τήν ἔκδοσή του στή σειρά «Εὐθύνη, Κείμενα στό Ἀναλόγιο». Ἀκολούθησε, δύο μῆνες ἀργότερα, ἡ κυκλοφορία ἀκουστικοῦ ψηφιακοῦ δίσκου (CD) μέ ἠχητικά ἀποσπάσματα ἀπό τόν συγκεκριμένο κύκλο ὁμιλιῶν, πού ἀποτελεῖ τεκμήριο τοῦ ζωντανοῦ λόγου αὐτῆς τῆς αὐθεντικῆς φωνῆς τοῦ πνεύματος καί τοῦ ἑλληνισμοῦ.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. « Ἡ μετάνοια τοῦ ληστῆ»

2. Τό δημοτικό τραγούδι ὡς τραγική ἐμβίωση τῆς ζωῆς

3. Τό δημοτικό τραγούδι ὡς ἔργο τοῦ πνεύματος

4. Τό «μοντέρνο» δημοτικό τραγούδι

5. «Πουλάκι μου ἀλεφαντινό», «Ὁ τρίκλωνος βασιλικός»

6. «Τοῦ Κίτσου ἡ μάνα»

7. Ἡ ἀπώλεια τοῦ προσώπου

8. Ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΙΜΕΝΑ: Γιάννης καί  Νανά Βουλιουρῆ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρῆστος Μαλεβίτσης

Ἀθήνα, Φεβρουάριος 2000

 

 

Για περισσότερα βλ. στό Σ.Φ.Χ.Μ. > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

1-3-2000: ΜΝΗΜΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube