Ἐπιλογή ἀπό πολλά ἄρθρα τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση μπορεῖτε νά βρεῖτε στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων (ἐπιμέλεια τοῦ ἀναπληρωτῆ καθηγητῆ τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας Κ. Πέτσιου) :

http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/auth_books.php?Name_ID=2412

 

Ἡ σελίδα αὐτή θά συμπληρωθεῖ προσεχῶς