9. ΤΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Ἀπό τήν 5η ὁμιλία τοῦ κύκλου ὁμιλιῶν “Φιλοσοφία καί Θρησκεία” (Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν 7-2-1984)