Τά παρακάτω ἠχητικά ἀποσπάσματα προέρχονται ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση.