2. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΝΟΣ


Ἀπό τήν 5η ὁμιλία τοῦ κύκλου ὁμιλιῶν “Τό Δημοτικό Τραγούδι ὡς περιεχόμενο τῆς Συνειδήσεως τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ” (Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν 11-2-1985)