ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

10-3-2002: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙA ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΘΕΗ

Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ

Στίς 11-6-2001, τέσσερα χρόνια μετά τήν ἐκδημία τοῦ συγγραφέα Χρήστου Μαλεβίτση, η σύζυγός του Βασιλική ἀπευθύνθηκε στό Δῆμο Φιλοθέης, προκειμένου νά τοποθετηθεῖ σέ κάποιο σημεῖο τοῦ προαστίου ἡ ὀρειχάλκινη προτομή του, ἔργο τοῦ διακεκριμένου γλύπτη Εὐαγγέλου Μουστάκα. Ἡ ἐπιλογή τοῦ χώρου ἔγινε μέ κριτήριο τό ὅτι ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης ἀπό τό 1963 μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του (1997) ἔζησε στή Φιλοθέη, τόπο πού ἀγάπησε ἰδιαίτερα. Ἡ τοποθέτηση τῆς προτομῆς στή Φιλοθέη, ὅπου ὁ συγγραφέας ἔζησε τήν πιό δημιουργική καί γόνιμη περίοδο τῆς ζωῆς του, θεωρήθηκε τιμή γιά τό προάστιο, σύμβολο φιλοσοφικῆς καί πολιτιστικῆς προσφορᾶς γιά τούς μεταγενέστερους καί ἐγκρίθηκε ἀπό τό Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης στίς 22-6-2001.

Τήν Κυριακή 10 Μαρτίου 2002 καί ὥρα 11 π.μ., κατόπιν προσκλήσεως τῆς Δημάρχου Φιλοθέης κ. Ἑλένης Ταραντίνου-Παναγιωτοπούλου καί τοῦ Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας τῶν Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν κ. Ε.Ν. Μόσχου, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση στό πάρκο ἐπί τῆς ὁδοῦ Παπαφλέσσα ἀπέναντι ἀπό τό Λύκειο Φιλοθέης. Γιά τόν διακεκριμένο φιλόσοφο καί τήν προσφορά του στό χῶρο τῆς διανόησης καί συγγραφῆς μίλησαν ἡ Δήμαρχος Φιλοθέης καί ὁ κ. Νίκος Μακρῆς, διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν.

Ἡ προτομή τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση κοσμεῖ μέχρι σήμερα τό πάρκο ἀπέναντι ἀπό τό Λύκειο καί καλεῖ περισσότερα ἄτομα νά ἀναρωτηθοῦν ποιός ἦταν ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης καί ποιά ἦταν ἡ προσφορά του στόν χῶρο τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων.

 

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ (10-3-2002)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube