14-12-20 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Συνέντευξη τῆς Ἀναστασίας Παρετζόγλου μέ τόν Κωνσταντῖνο Μαλεβίτση, στό ἠλεκτρονικό περιοδικό Fortune.

14-12-20 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Συνέντευξη τῆς Ἀναστασίας Παρετζόγλου μέ τόν Κωνσταντῖνο Μαλεβίτση, στίς 14-12-20, ἠλεκτρονικό περιοδικό Fortune, μέ τίτλο: «Νά γίνει ó πλοῦτος τῆς παράδοσης, πνευματική ἐγρήγορση καί τρόπος ζωῆς».

βλ. ἐδῶ