4-11-2019: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συνέντευξη τοῦ Σπύρου Α. Γεωργίου στόν Ρ/Σ 94,0 (Ἠράκλειο Ἀττικῆς) τήν Δευτέρα 4-11-2019.

Τήν Δευτέρα 4-11-2019, στήν ἐκπομπή «Βιβλιοθῆκες στά FM» τοῦ Δημοτικοῦ Ραδιοφώνικοῦ Σταθμοῦ Ἠρακλείου Ἀττικῆς, 94,0 MHz, ὁ Σπύρος Α. Γεωργίου ἔδωσε συνέντευξη σχετική μέ τό ἔργο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, τήν ὁποία μπορεῖτε νά ἀκούσετε ἐδῶ: