ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

21-2-2009: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Τό Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γιά τήν παρουσίαση τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου (CD) «Ἅπαντα Χρήστου Μαλεβίτση – Τό πρωτότυπο καί μεταφραστικό του ἔργο σέ ψηφιακή μορφή».

Τήν ἐκδήλωση, πού ἔλαβε χώρα στήν αἴθουσα Τρίτση τοῦ Πολιτισμικοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί ὀργανώθηκε ἀπό τόν Σύνδεσμο Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, καθηγητές Πανεπιστημίου, διακεκριμένοι συγγραφεῖς, μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν,  καθώς καί πολλοί φίλοι καί θαυμαστές τοῦ συγγραφέα.

Τό λόγο ἔλαβε πρῶτα ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση καί συντονιστής τῆς ἐκδηλώσεως, Βασίλειος Βιτσαξῆς, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στόν πρωταρχικό στόχο τοῦ Συνδέσμου πού εἶναι ἡ διαφύλαξη καί ἡ εὐρύτερη διάδοση τοῦ ἔργου τοῦ συγγραφέα καί στήν πραγματοποίηση τοῦ πρώτου βήματος μέ τήν ἔκδοση τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου τῶν «Ἁπάντων».

Στή συνέχεια, ὁ Κωνσταντίνος Ἰ. Βαμβακᾶς, χημικός, συγγραφέας καί Γενικός Γραμματέας τοῦ Συνδέσμου, μέ σύντομη ὁμιλία του, ἀναφέρθηκε στήν ἀπήχηση πού ἔχει τό πολυσήμαντο καί ἀποκαλυπτικό ἔργο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση στήν προσωπικότητα κάθε ἀνθρώπου πού ἀναζητᾶ τό νόημα τῆς ὑπάρξεως. Κατόπιν, ἡ Δέσποινα Βουλιουρῆ, ἐκπαιδευτικός, ἔδωσε στοιχεῖα γιά τή ζωή τοῦ φιλοσόφου, πού, ἔχοντας βιώσει τή φρίκη καί τήν καταστροφή τοῦ πολέμου σέ μικρή ἡλικία, διατυπώνει στά δοκίμιά του φιλοσοφικά ἐρωτήματα ἀγωνίας γιά τόν προορισμό καί τήν ἔσχατη μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου. Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ συγγραφέα Βάσου Βογιατζόγλου, πού ἔχει τιμηθεῖ γιά τό σύνολο τοῦ λογοτεχνικοῦ καί ἀνθρωπιστικοῦ του ἔργου, ὁ ὁποῖος, ἀπευθύνοντας χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση, σκιαγράφησε τή συμβολή τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση στά ἑλληνικά γράμματα ὡς πρός τήν ἀναζήτηση τῆ ἀλήθειας.

Τό κύριο μέρος τῆς παρουσιάσεως τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου ἀνέλαβε ὁ Γιάννης Βουλιουρῆς, ἠλεκτρονικός μηχανικός, ὁ ὁποῖος, μέ προβολή στήν ὀθόνη, ἔκανε κατανοητή τή δομή τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου πού ἔχει τό ἑξῆς περιεχόμενο: (α) εἰσαγωγικές πληροφορίες γιά τόν Σύνδεσμο Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση (β) ἐξώφυλλα-ὀπισθόφυλλα τῶν βιβλίων τῶν ἀρχικῶν ἐκδόσεων, (γ) ἠχητικά ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν τοῦ συγγραφέα, φωτογραφίες καί βίντεο (δ) ὁλόκληρα τά κείμενα τῶν βιβλίων (δοκιμίων καί μεταφράσεων) μέ δυνατότητα ἀναζητήσεως λέξεων ἤ φράσεων ἀπό τόν χρήστη, ὥστε νά ἀξιοποιηθοῦν στήν ἔρευνα, (ε) ὁδηγίες χρήσεως τοῦ CD καί (στ) τρόπους ἐπικοινωνίας μέ τόν Σύνδεσμο.

Τέλος ἀκούστηκε ἠχητικό ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλίες τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, ἀναφερόμενο στό λαϊκό πολιτισμό καί στή συνέχεια παρουσιάστηκε σέ βίντεο, μέρος ἀπό συνέντευξη τοῦ συγγραφέα μέ τή Μαρία Ἀλιφέρη.

Μέ τά ὀπτικοακουστικά αὐτά μέσα, οἱ παριστάμενοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουν τόν χαρισματικό καί πάντα ἐπίκαιρο λόγο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube