5. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Ἀπό τηλεοπτική ἐκπομπή.