6. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Ἀπό τήν 4η ὁμιλία τοῦ κύκλου ὁμιλιῶν “Φιλοσοφία καί Θρησκεία” (Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν 31-1-1984)