7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

Ἀπάντηση σέ ἐρώτημα, ἀπό τήν 3η ὁμιλία τοῦ κύκλου ὁμιλιῶν “Φιλοσοφία καί Θρησκεία” (Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν 23-1-1984)