2019: Γιῶργος Θέμελης, ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, βιβλίο μέ ἐπίμετρο «Χρήστου Μαλεβίτση, Ἡ μαρτυρία τοῦ ποιητῆ Γ.Θέμελη».

Γιώργου Θέμελη, Δενδρόκηπος καί ἄλλα ποιήματα, Ἐπιλεγμένα ποιήματα (1923-1975), Εἰσαγωγή, ἐπιλογή, ἐπιμέλεια Πέτρου Γκολίτση, ἐπίμετρο Χρήστου Μαλεβίτση, ἐκδόσεις Ρώμη, Θεσσαλονίκη 2019.