ΒΙΒΛΙΑ

2021: Σπύρου Ἀ. Γεωργίου, ΠΤΥΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σπύρου Ἀ. Γεωργίου, Πτυχές φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ στόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, σειρά: Δοκίμιο, Ἀθήνα 2021.

Τά δοκίμια τοῦ Σπύρου Ἀ. Γεωργίου, πού περιλαμβάνονται σέ τοῦτο τό σπονδυλωτά ἀρθρωμένο βιβλίο, ἀφοροῦν σέ πτυχές τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση και πραγματεύονται θέματα ὅπως ἡ δόξα τοῦ πνεύματος, ἡ μετα-ἱστορία, τό ἐθνικῶς ζῆν, ἡ ἐλευθερία, ἡ παράδοση, ἡ πολιτική παιδεία καί τό δοκίμιο ὡς εἶδος ἔντεχνου λόγου.

Περιεχόμενα:

Πρόλογος
Α΄ Ἡ «ἄρρητος δόξα τοῦ πνεύματος» στόν Χρῆστο Μαλεβίτση
Β΄ Ἡ παράδοση στόν Χρῆστο Μαλεβίτση
Γ΄ Ἡ μετα-ἱστορία στή σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
Δ΄ Σημάνσεις Πολιτικῆς Παιδείας στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
Ε΄ Φιλοσοφική προσέγγιση τοῦ δοκιμίου ἀπό τόν Χρῆστο Μαλεβίτση
Στ΄ Ἡ ἐλευθερία ὡς ὑπαρξιακή συνθήκη: προσέγγιση μέ γνώμονα κείμενα τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση γιά τήν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου
Ζ΄ Ἡ «ἀλήθεια τοῦ ἐθνικῶς ζῆν» σύμφωνα μέ τόν Χρῆστο Μαλεβίτση
Βιογραφικό σημείωμα τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση

 

Στίς 15 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Σπύρου Α. Γεωργίου «Πτυχές φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ στόν Χρῆστο Μαλεβίτση» ἀπό τίς Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, σειρά: Δοκίμιο, Ἀθήνα 2021.
Ἡ παρουσίαση ἔγινε στόν πολιτιστικό χῶρο «Βίλλα Στέλλα» (Ν. Ἡράκλειο Ἀττικῆς) ἀπό τίς «Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις», σέ συνεργασία μέ τή Δημοτική Βιβλιοθήκη τοῦ Δήμου Ἡρακλείου Ἀττικῆς. Ὁμιλητές ἦσαν οἱ: Σπύρος Κουτρούλης, οἰκονομολόγος-συγγραφέας καί ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου Σπύρος Ἀ. Γεωργίου.

Τή βιντεοσκοπημένη παρουσίαση μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ:

Α’ μέρος
Β’ μέρος
Γ’ μέρος

Πέντε ἡμέρες νωρίτερα, στίς 10-12-21, δόθηκε ραδιοφωνική συνέντευξη ἀπό τόν συγγραφέα, στήν ἐκπομπή τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Βιβλιοθηκονόμων καί Ἐπιστημόνων Πληροφόρησης σέ συνεργασία μέ τή Δημοτική Βιβλιοθήκη τοῦ Δήμου Ἡρακλείου Ἀττικής.

Τήν συνέντευξη μπορεῖτε νά ἀκούσετε ἐδῶ:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube