ΒΙΒΛΙΑ

2020: Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, Παιδεία καί Ἐκπαίδευση στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, ἐκδ. Δρόμων, Ἀθήνα 2020.

Στό πλαίσιο δράσεων καί κύκλου ὁμιλιῶν τοῦ Συνδέσμου καί σέ συνεργασία μέ τόν ΟΚΑΠΑ - Ὀργανισμό Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης προστασίας Πολιτισμοῦ καί Περιβάλλοντος τοῦ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικοῦ πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μέ τό παραπάνω θέμα στίς 2 Ἀπριλίου 2019 στό Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Ἵδρυμα τοῦ Νέου Ψυχικοῦ (βλ. Σ.Φ.Χ.Μ. > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ).
«Στό τέλος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος καί στό τέλος τῆς δεύτερης χιλιετίας μετά τόν Χριστό καλούμαστε γιά μιά ριζική συνειδητοποίηση τοῦ ὑπάρχειν στόν κόσμο. Ἀλλιῶς ὁ ἀσταμάτητος τροχός τοῦ χρόνου μᾶς ὁδηγεῖ πρός τή βέβαιη ἀπώλεια. Σέ αὐτή τή χρονική ἀκρώρεια ἡ εὐθύνη τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι τρομακτική. Καί πρέπει τούτη νά τό ἀντιληφθεῖ. Διότι ὁ χρόνος ἐστένεψε πολύ. Καί ἡ ἔκβαση θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τήν παιδεία τοῦ ἀνθρώπου».
Χρῆστος Μαλεβίτσης, Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Περιεχόμενα:
Ἀντί Προλόγου
1. Σπύρος Ἀ. Γεωργίου, Ἡ φιλοσοφία τῆς Παιδείας στή σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
2. Ἀνδρέας Γρ. Κανδαράκης, Ὁ πυρηνικός δεσμός δασκάλου-μαθητῆ
3. Κωνσταντῖνος Ἰ. Βαμβακᾶς, Ἡ καθοριστική σημασία τῆς κριτικῆς σκέψης σέ κρίσιμους καιρούς

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube