ΒΙΒΛΙΑ

2019: Σπ. Ἀ. Γεωργίου, ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σπ. Ἀ. Γεωργίου, Ὄψεις τοῦ Νέου ἑλληνισμοῦ στόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Ἐκδόσεις Ντουντούμη, Ἀθήνα 2019.

 Τό παρόν σύγγραμμα εἶναι ἕνα σπονδυλωτό ἔργο μέ τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ἡ προσέγγιση τῆς ὀπτικῆς τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση γιά τόν νέο ἑλληνισμό μέσα ἀπό τρία αὐτοτελῆ δοκίμια καί ἕνα αὐτούσιο κείμενό του. Στόν ἐπίλογο, τέλος, περιέχεται ἕνα δοκίμιο πού ἀναφέρεται στήν ἔννοια «εὐθύνη» καί τή σημασία της. Ὅλα τά κείμενα πού περιέχονται στό βιβλίο αὐτό συγκροτοῦν συγκλίνουσες δέσμες στοχασμοῦ καί ἔχουν ὡς ἀπώτερη ἐπιδίωξη τήν πνευματική ἐγρήγορση τοῦ ἀναγνώστη.

Περιεχόμενα:
Πρόλογος
1. Προσέγγιση τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τόν Χρῆστο Μαλεβίτση
2. Πτυχές τῆς νεοελληνικῆς συνείδησης στή σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
3. Ἡ νεοελληνική πνευματική δυσπραγία κατά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση
4. Ἕνα κείμενο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση (Τό μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ)
Ἐπίλογος (Εὐθύνη. Ἡ κρίση τοῦ νοήματος – τό νόημα τῆς κρίσης)

Γιά τό βιβλίο ἔγινε δημόσια παρουσίαση (βλ. Σ.Φ.Χ.Μ. > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube