ΒΙΒΛΙΑ

2018: Σπ. Ἀ. Γεωργίου, 6+1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σπ. Ἀ. Γεωργίου, 6+1 Προσεγγίσεις στόν Στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, Ἐκδόσεις Ντουντούμη, 2018. 

 Οἱ 6+1 προσεγγίσεις εἶναι ἕνα σπονδυλωτό ἔργο μέ δοκίμια πού ἀφοροῦν στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση (1927-1997).
Πιό συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τρία κείμενα – γιά τόν δοκιμιακό λόγο, γιά τόν μύθο, γιά τήν τραγικότητα τῆς ὕπαρξης στόν στοχασμό του – καί δύο κειμενικές συνομιλίες τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση μέ τόν Κωνσταντίνο Δ. Γεωργούλη σχετικά μέ τήν ὑφή τῆς ποίησης καί τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ἐπίσης ἕνα κείμενο γιά τή γλώσσα καί τόν λόγο στή σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση καί τέλος ἕνα κείμενο μέ τόν τίτλο Λόγος καί Ἐνόραση – Τέχνη καί Λογοτεχνία.
Μέ τίς 6+1 προσεγγίσεις ἐπιδιώκεται ἡ ἀποτύπωση βασικῶν ὄψεων τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση μέ ἀπώτερο στόχο νά προκληθεῖ ὁ ἀναστοχασμός τῶν ἀναγνωστῶν ὁ ὁποῖος στίς μέρες μας εἶναι περισσότερο ἀναγκαῖος ἀπό ποτέ ἄλλοτε.

Περιεχόμενα:
Πρόλογος
1. Ὁ δοκιμιακός λόγος τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
2. Ὁ μύθος στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
3. Ἡ τραγικότητα τῆς ὕπαρξης στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
4. Μιά κειμενική συνομιλία ἀνάμεσα στόν Κωνσταντίνο Δ. Γεωργούλη και στόν Χρῆστο Μαλεβίτση μέ ἀφορμή ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Ἡράκλειτου
5. Μιά κειμενική συνομιλία ἀνάμεσα στόν Κωνσταντίνο Δ. Γεωργούλη και στόν Χρῆστο Μαλεβίτση μέ ἀφορμή μιά φράση τοῦ Χαίντερλιν
6. Γλῶσσα καί λόγος στή σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση
7. Λόγος και Ενόραση – Τέχνη καί Λογοτεχνία
8. Ἀντί ἐπιλόγου

Γιά τό βιβλίο ἔγινε δημόσια παρουσίαση (βλ. Σ.Φ.Χ.Μ. > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube