ΒΙΒΛΙΑ

2022: Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, Πνευματικές ἐπιδράσεις καί συγγένειες στό ἔργο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, ἐκδ. Δρόμων, Ἀθήνα 2022.

Περιεχόμενα βιβλίου:
Ἀντί Προλόγου
Εἰσαγωγικό Σημείωμα ἀπό τόν Μιχάλη Ἀ. Μελετίου
1. Νίκος Μακρῆς: Ὑπαρξιακή Φιλοσοφία καί σκέψη τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση.
2. Λέων Μπράνγκ: Χρῆστος Μαλεβίτης, Νικολάι Μπερντιάεφ: Ὁμοιότητες στόν θεολογικό-φιλοσοφικό στοχασμό τους.
3. Σπύρος Ἀ. Γεωργίου: Χρῆστος Μαλεβίτσης, Κυριάκος Πλησῆς καί Ἄγγελος Σικελιανός: Σχόλια σέ ἐκλεκτικές συγγένειες.

Τό βιβλίο ἀποτελεῖ τήν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ κύκλου ὁμιλιῶν πού πραγματοποιήθηκε στό Σπίτι τῆς Κύπρου, γιά τά εἰκοσιπέντε χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ συγγραφέα στίς 17 Μαΐου 2022 (βλ. Σ.Φ.Χ.Μ. > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube