ΒΙΒΛΙΑ

2024: Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, ΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ, ἐκδ. Δρόμων, Ἀθήνα 2024.

Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, Τό μυθικό στοιχεῖο στά δοκίμια τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, ἐκδ. ΔΡΟΜΩΝ, Ἀθήνα 2024.

Περιεχόμενα βιβλίου:

Ἀντί Προλόγου
1.    Δέσποινα Παπαγγελῆ-Βουλιουρῆ: Ὁ μύθος καί τό δράμα τῆς ὑπάρξεως.
2.    Μαρίνα Σταθάτου: Τό μυθικό ταξίδι τοῦ Ὀδυσσέα-Πορεία πρός τήν ἀφύπνιση τῆς ψυχῆς.
3.    Μιχάλης Ἀ. Μελετίου: Ὁ ρόλος τοῦ μύθου σέ σχέση μέ τό ἀναπόφευκτο τοῦ θανάτου στό ἔργο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση.
4.    Άννα Μαρκοπούλου: Ὁ μύθος τοῦ Οἰδἰποδα: Παραλληλίες στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση καί τοῦ Michel Foucault.
5.    Σπύρος Ἀ. Γεωργίου: Τό «ἄλγος τοῦ νόστου». Μιά «ρομαντική μυθολογία» στόν Χρῆστο Μαλεβίτση. 

Τό βιβλίο ἀποτελεῖ τήν ἔντυπη ἔκδοση τῶν ὁμιλιῶν τῆς ἡμερίδας πού πραγματοποιήθηκε τήν 23η Σεπτεμβρίου 2023 σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Φιλοθέης-Ψυχικοῦ (Βλ. Σ.Φ.Χ.Μ. > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ>ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube